fbpx
Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Preduzetnici koji obavljaju privatnu praksu od 11. oktobra moraće APR-u da prijave raspored rada

Osnivači privatne prakse su dužni da do 11. oktobra 2020. godine podnesu registracionu prijavu upisa zabeležbe o nedeljnom rasporedu rada, početku i završetku radnog vremena u privatnoj praksi, u skladu sa članom 8 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i članom 53 Pravilnika o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, saopšteno je iz Agencije za privredne registre.

Kako se navodi na sajtu APR-a, u skladu sa članom 56 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, preduzetnici koji obavljaju privatnu praksu, kao i zdravstvene ustanove, počevši od 11. oktobra 2020. godine, imaju obavezu da APR-u prijave nedeljni raspored rada, početak i završetak radnog vremena, kako bi ti podaci bili upisani i objavljeni u okviru Registra privrednih subjekata.

Privatna praksa se upisuje u Registar privrednih subjekata, a njeni podaci će, po službenoj dužnosti, biti objedinjeni sa podacima zdravstvenih ustanova u Jedinstvenoj evidenciji subjekata u zdravstvu, koja će početi da se vodi u Agenciji počevši od 11. oktobra 2020. godine, zajedno sa Registrom zdravstvenih ustanova.

Radno vreme privatne prakse prijavljuje se podnošenjem registracione prijave promene podataka – obavezni podaci, plus dodatak 14, uz dokaz o uplati naknade od 750,00 dinara.

RTS

Pročitajte i...