fbpx
Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Obrasci

Nacionalna služba za zapošljavanje
Potvrda o zaradi

Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih preduzetnika
Obrazac KPO

Prijava, promena, odjava na obavezno socijalno osiguranje
M i M-A obrazac

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
IEPDV

Registraciona prijava osnivanja preduzetnika
JRPPS 1

Prijava za elektronsko poslovanje – Poreska uprava
Obrazac PEP

Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade
PP OPJ

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
PK 1

Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu
M-UN obrazac

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva
PK 2

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti
PK 3

Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca
Overeni potpis lica ovlašćenih za zastupanje
PP OD1

Samoinicijativno prijavljivanje
Samoinicijativno prijavljivanje

Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za privredna lica
EPPDV

Evidencija o zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad
Obrazac6

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku
OA I; OA II-V; PK

Prijava o otuđenju osnovnih sredstava
POOS

Leave a comment