Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Nove elektronske zdravstvene kartice koštaće 400 dinara

Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) Srbije Momčilo Babić izjavio je danas da će nova cena izdavanja elektronske zdravstvene kartice biti 400 dinara, ali će ih 1,2 miliona najasiromašnijih građana dobiti dobiti besplatno.

– Narodna banka Srbije nas je obavestila da će 1,2 miliona odštampanih, a nepersonalizovani zdravstvenih kartica pokloniti građanima, odnosno svima onim kategorijama najsirimasnijih građana koji ostvaruju pravo zdravstvene zaštite po takozvanom članu 22 – rekao je Babić na sednici Odbora za zdravlje i porodicu.

Odbor je razmatrao Predlog izmena Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim se rok za zamenu papirnih zdravstvenih knjižica elekronskim odlaže do 31. decembra 2016.

– Ubeđen sam da će naporedak koji je ostvaren u primeni elektronskog zdravstvenog recepta znatno podstaći sve građane da sebi obezbede ovu zdravstvenu karticu, kako bi izbegli nepotrebne odlaske kod lekara radi potpisivanja recepta – rekao je direktor RFZO Srbije.

Preme njegovim rečima, elektronski recept će biti “emitovan u eter svih apotekarskih ustanova”, a biće napravljena personalizacija kartica za oko 7.000 izabranih doktora primarne zdravstvene zaštite i oko 3.500 farmaceuta u svim apotekama koje su u ugovornim odnosima sa RFZO.

Kako je istakao, uvođenje eletronskih recepata i sistema koji uključuje elektronske kartice donosi uštede. Naveo je primer uštede Mostarsko-neretvanskog regiona BIH za nabavku lekova od 40 odsto.

– Ako bi se u Srbiji i za 30 odsto smanjili troškovi za lekove to bi značilo uštedu od neverovatnih 100 miliona evra – rekao je direktor RFZO.

On je kazao da je je uvođenje elektronskog sistem u zdravstvo deo “evropske agende Srbije” i naveo da je elektronska zdravstvena kartica, sem u jednoj, prisutna u svim zemljama EU, kao osnovni instrument i ključ za identifikaciju korisnika u zdravstvenom sistemu i osiguranju.

Kao razlog za kašnjenje uvođena eletronske kartice koje je, prema Zakonu o zdravstveno osugiranju, trebalo da bude završeno do avgusta ove godine, Babić je naveo da je prošle godine bilo “polemike o celishodnosti trenutka u kome treba uvesti kartice”.

To je omelo RFZO da ispuni zakonsku obavezu, jer je i na sednici Odbora zaključeno da je potrebno odlaganje završetka tog posla, rekao je Babić.

Državni sekretar u ministarstvu zdravlja Srbije Verislav Vekić je rekao da u uvođenju elektronskih kartica ništa nije urađeno od 2005. godine, kada je to bilo predvidnjeno izmenama zakona.

Vekić je istakao da će taj posao biti obavljen ove i iduće godine i da se “jedino na taj način može sprovesti racionalizacija i dobiti uvid u sve potrebe zdravstva”.

Izvor: Blic

Leave a comment