Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Koliko košta keš s bankomata?

Banke u Srbiji građanima koji podižu novac sa bankomata daju vrlo šture informacije o obavljenoj transakciji.

Ukoliko se uzimaju pare na ATM uređaju banke koja nije matična, na priznanici se nalazi samo iznos, bez provizije koja je zaračunata. A, upravo ta naknada je presudna na kom bankomatu će biti uzet novac, pišu Večernje novosti.

Neke banke zaračunavaju provizije od 150 do 200 dinara po obavljenoj transakciji, bez obzira na iznos. Tako se može dogoditi da se podigne minimum 500 dinara, a da se za to plati provizija od 200 dinara!

Ništa manje nije naknada ni za hiljadarku, a nemamo vremena da odemo do bankomata svoje matične banke.

Podizanje gotovine na bankomatima bilo debitnom ili kreditnom karticom je papreno ako to nije aparat matične banke. Najveće provizije su za uzimanje keša sa ATM aparata kreditnim karticama, jer naknada može da bude i do šest odsto od željenog iznosa. Zbog toga je bolje sve plaćati karticom, jer u tom slučaju nema ni provizije.

S druge strane, ako već mora da se podiže gotovina, onda to treba učiniti na bankomatu svoje banke i debitnom i kreditnom karticom, jer je i najjeftinije.

Ako se to čini u inostranstvu, postoje banke koje posluju i u Srbiji i ako se podiže novac sa tekućeg računa, nema provizije. Ali, ako se to čini na nekom drugom ATM uređaju, keš postaje papren. Tako, na primer, ukoliko je platna kartica vezana za dinarski račun, prilikom podizanja novca banka će, nakon izvršene konverzije, automatski rezervisati sredstva na računu u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti.

Međutim, treba da znate da rezervisanje sredstava ne znači da je banka naplatila uslugu korišćenja kartice, odnosno zadužila račun, već samo da građanin nema mogućnost raspolaganja tim sredstvima na računu. Ukoliko se podiže novac u trenutku kada se ne obavlja platni promet (uveče ili tokom vikenda), banka će kasnije zadužiti račun, i to za onaj iznos u dinarskoj protivvrednosti po kursu važećem na taj dan.

Drugim rečima, ukoliko je u međuvremenu došlo do promene na deviznom tržištu, odnosno do pada vrednosti dinara, sredstva koja će biti skinuta s računa biće veća od onih koja su ranije rezervisana.

Ako se podiže gotovina sa kreditne kartice, obično se zaračunava provizija koja može da iznosi od 0,5 do šest odsto po transakciji. Isto je i za male i za velike iznose. Ako se to čini u inostranstvu, provizija je od dva do pet evra ili od 0,5 do četiri odsto.

Leave a comment