fbpx
Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Kalkulator za izračunavanje kontrolnog broja

Obračun kontrolnog broja po modelu 97

PIB 
JMBG
OSTALO
Opština:
Broj (PIB, JMBG…)
Slovo

Obračunska sekvenca:
Kontrolni broj:
Poziv na broj [ 97 ]
 

icarus.rs

Leave a comment