Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Formula za izračunavanje visine primanja

U paketu mera štednje biće i odluka o zamrzavanju plata u javnom sektoru i penzija, do daljeg.
– Penzije će biti smanjivane prema sledećoj formuli: Kada se od neto iznosa odbije 25.000 dinara koji ne podležu umanjenju, razlika do punog iznosa množi sa 0,22 i tako dobija tačan iznos umanjenja. Na primer, ako je penzija 35.000 dinara, odbije se 25.000 dinara, dok se preostalih 10.000 dinara pomnoži sa 0,22 odsto. U tom slučaju, umanjenje iznosi 2.200 dinara, a penzija koju će taj penzioner dobijati, iznosi 32.800 dinara.

Plate u kompletnom javnom sektoru, uključujući tu i javna preduzeća, razne agencije, regulatorna tela, fondove, zavode, umanjiće se po drugačijoj metodologiji.
– Umanjivaće se za 10 odsto sve plate preko 25.000 dinara – kaže Vujović.

Prema trenutno aktuelnom planu, plate preko 100.000 dinara biće umanjene za 15-16 odsto, iako postoji ideja da za veće plate umanjenje bude u većem procentu, odnosno 20 ili 25 odsto. Ali, takva odluka još nije doneta. Zamrzavanje plata i penzija nije oročeno.

– Sada ne možemo da oročimo do kada će važiti odluka o zamrzavanju plata i penzija, ali će ona ostati na snazi onoliko dugo koliko imamo rastući trend budžetskog deficita i javnog duga – konstatuje Vujović.
– Ostaje – dodaje on – na snazi i mera zabrane novog zapošljavanja u javnom sektoru, a koja se primenjuje od početka ove godine.

smanjenje-plata

Ozbiljnije uštede očekuju se i od refinansiranja aktuelnih, manje povoljnih kredita za koje se Srbija zadužila.
– Mislim da na ovaj način mogu da se smanje troškovi države za čak dve milijarde – kaže Vujović, i dodaje da, iako sa tim nije saglasan MMF, on ovo vidi kao izuzetno sigurnu, takozvanu tvrdu meru.

Vlada računa i na ozbiljne uštede u sektoru javnih nabavki kod javnih preduzeća.
– Cilj nam je da taj postupak bude jeftiniji i za te firme i za budžet, odnosno da i domaće firme imaju priliku da pod istim uslovima konkurišu na javnim nabavkama kao strane – ističe ministar Vujović.

– Plan je da se ozbiljnije smanje i razni materijalni troškovi ministarstava i svih ostalih budžetskih korisnika.

Osim mera ušteda, plan Vlade zasnovan je i na ozbiljnijem prilivu budžetskih prihoda.
– Umesto povećanja poreza, u cilju povećanja poreskih prihoda, povećaćemo obim naplate. Ako sve firme koje danas rade u sivoj zoni nateramo da se prijave, manje će trebati ušteda na drugoj strani – kaže Vujović.

Budžet je likvidan, ali je potrebno reagovati što pre.

Izvor: Blic

Leave a comment