Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Rečnik ekonomskih pojmova – B

Banka Banka je akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne i kreditne poslove, a može obavljati i druge poslove u skladu sa Zakonom o bankama.
Bankarska supervizija Bankarska supervizija je regulis

Leave a comment