Cenu knjigovodstvenih usluga određujemo na samom početku saradnje sa klijentom na osnovu podataka o poslovanju. Usluge se naplaćuju na mesečnom nivou i cena knjigovodstenih usluga se menja samo u slučaju važne promene u vašem poslovanju i u dogovoru sa vama.

Ovakvim pristupom možete predvideti sve troškove vezane za vaše računovodstvo.

Popunite formu ispod i u najkraćem mogućem roku odgovorićemo na Vaš upit sa preciznim uslovima i cenom o pružanju računovodstvenih usluga. Ponuda za vas nije obavezujuća, i podatke koje nam prosledite upotrebićemo isključivo za izradu ponude i u druge svrhe ih nećemo koristiti.

Osnovne informacije

Kontakt osoba *

Naziv preduzeća/radnje *

E-mail *

Web sajt

Adresa *

Telefon *

Vrsta delatnosti *

Broj zaposlenih *

Obveznik PDV-a *
DaNe

Informacije o poslovanju

Obveznik za PDV
MesečniTromesečni

Broj domaćih primljenih računa (mesečno) *

Broj domaćih izdatih računa (mesečno) *

Broj inostranih računa (mesečno) *

Ostale napomene

Cena vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja

Preduzeće koje je u sistemu PDV-a
Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a
Preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a
Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a
Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a, usluge
Paušalno oporezovan preduzetnik
Preduzeće u mirovanju
Preduzetnička radnja u mirovanju
od 80 EUR
od 60 EUR
od 70 EUR
od 50 EUR
od 40 EUR
od 20 EUR
od 40 EUR
od 20 EUR