Lole Ribara 3/24, 18000 Niš

Proračun cene knjigovodstvenih usluga

Cenu knjigovodstvenih usluga određujemo na samom početku saradnje sa klijentom na osnovu podataka o poslovanju.
Usluge se naplaćuju na mesečnom nivou i cena knjigovodstenih usluga se menja samo u slučaju važne promene u Vašem poslovanju i u dogovoru sa Vama.

Ovakvim pristupom možete predvideti sve troškove vezane za Vaše računovodstvo.

Popunite formu ispod i u najkraćem mogućem roku odgovorićemo na Vaš upit sa preciznim uslovima i cenom o pružanju računovodstvenih usluga.
Ponuda za Vas nije obavezujuća, i podatke koje nam prosledite upotrebićemo isključivo za izradu ponude i u druge svrhe ih nećemo koristiti.

Osnovne informacije

Kontakt osoba *

Naziv preduzeća/radnje *

E-mail *

Web sajt

Adresa *

Telefon *

Vrsta delatnosti *

Broj zaposlenih *

Informacije o poslovanju

Obveznik PDV-a *
DaNe

Domaći primljeni računi (mesečno) *

Inostrani primljeni računi (mesečno) *

Obveznik za PDV
MesečniTromesečni

Domaći izdati računi (mesečno) *

Inostrani izdati računi (mesečno) *

Ostale napomene

Cena vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja

Preduzeće koje je u sistemu PDV-a od 80 EUR
Preduzeće koje nije u sistemu PDV-a od 60 EUR
Preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a od 70 EUR
Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a od 50 EUR
Preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a, usluge od 40 EUR
Paušalno oporezovan preduzetnik od 20 EUR
Preduzeće u mirovanju od 40 EUR
Preduzetnička radnja u mirovanju od 20 EUR

Leave a comment

five × five =