PIB obrasci

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika

Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji fizičkog lica nerezidenta

Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica

Prijava za registraciju preduzetnika

Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta

M4 obrasci

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za više lica samostalnih delatnika

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za lice samostalnog delatnika