Cara Dušana 58, TC Dušanov bazar, lokal 102, kula

Rečnik ekonomskih pojmova – B

Banka Banka je akcionarsko društvo sa sedištem u Republici Srbiji koje ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije i obavlja depozitne i kreditne poslove, a može obavljati i druge poslove u skladu sa Zakonom o bankama.
Bankarska supervizija Bankarska supervizija je regulis

Leave a comment

seventeen − 14 =